fbpx България в челната тройка по брой кандидатури за Европейски награди за КСО | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България в челната тройка по брой кандидатури за Европейски награди за КСО

България е на второ място в класацията по брой кандидатури с 53 заявки от 13 сектора на икономиката в конкурса за първите Европейски награди в областта на корпоративната социална отговорност „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна”. Програмата за насърчаване на отговорни корпоративни практики и сътрудничество цели да отличи подобаващо най-добрите КСО практики в Европа. Европейските отличия се организират в 29 страни, с подкрепата на Европейската комисия.
България е на второ място в класацията по брой кандидатури с 53 заявки от 13 сектора на икономиката в конкурса за първите Европейски награди в областта на корпоративната социална отговорност „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна”. Програмата за насърчаване на отговорни корпоративни практики и сътрудничество цели да отличи подобаващо най-добрите КСО практики в Европа. Европейските отличия се организират в 29 страни, с подкрепата на Европейската комисия.

Всички български кандидатури са публични и достъпни от 14 март 2013 г. на интернет сайта на БМГД - unglobalcompact.bg. Даден е ход и на онлайн гласуването, което е неразделна част от конкурса. Право на глас за Европейските КСО отличия в България имат всички активни членове на ГД на ООН към 01.03.2013 г. и допуснатите до оценка кандидати за Европейските КСО отличия. Компаниите, които попадат и в двете категории могат да гласуват само в едното си качество. Гласуването ще се проведе от 26.03.2013 до 12.00 часа на 04.04.2013г.