fbpx Европа работи върху единна енергийна политика до 2050 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европа работи върху единна енергийна политика до 2050 г.

Европа работи върху единна енергийна политика до 2050 г.

 Европейският съюз ще има единна политика за развитието на енергийния сектор до 2050 г. Върху принципите и предизвикателствата за това дискутираха министрите по енергетика на ЕС на неформално заседание в Будапеща, в което участва и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Пътната карта за развитието на енергетиката на стария континент до 2050 г. трябва да бъде готова до края на тази година. Целта е постигане на конкурентоспособен, устойчив и сигурен енергиен отрасъл, като държавите от ЕС ще се стремят към намаляване на въглеродните емисии с повече от 80% спрямо нивата им от 1990 г. За да постигне тази цел България залага на максимално използване на местните ресурси, каза министър Трайков пред колегите си от ЕС. В това отношение страната ни ще разчита на повишаването на енергийната ефективност, чистите въглищни технологии и използването на ВЕИ. Ядрената опция също е отворена за България, като е необходимо да се знае пълната цена на тази енергия с включени разходи за безопасност и отработено гориво.

Целта за сериозно намаляване на въглеродните емисии поставя на дневен ред и въпроса за т.нар. въглеродно изтичане (невъзможността на някои компании да се справят с екологичните инвестиции или купуването на СО2 и наложеното от това преместване на производството им в страни извън ЕС). Негативите от подобна тенденция също бяха обект на разговорите между енергийните министри от общността. Те постигнаха съгласие да проведат отделен диспут за социалните и икономическите ефекти от прехода към нисковъглеродна икономика.

На срещата министрите дискутираха възможностите за развитие на общ европейски енергиен пазар, диверсификацията, както и единната енергийна политика спрямо трети страни.
Тема на неформалното заседание бяха и разработваните в момента единни критерии за стрес тестовете на ядрените инсталации в Европа. Министрите обсъждаха дали и по какъв начин в тестовете да бъде отразено и злонамерено човешко въздействие – терористични атаки, компютърни вируси и т.н. Бъдещите стрес тестове ще се провеждат от оператора на съответната централа, а резултатите ще бъдат проверявани от регулиращия орган на държавата, стана ясно по време на разговорите. Последен етап от технологията на стрес тестовете е партньорската проверка от международната общност. Този процес се очаква да приключи до края на 2011 г.

Facebook коментари