fbpx България започва отново да изнася яйца и млечни продукти за Турция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България започва отново да изнася яйца и млечни продукти за Турция

България започва отново да изнася яйца и млечни продукти за Турция

Износът на яйца и млечни продукти от България за Турция се възобновява, след като беше прекъснат от 1997 г. Това се постигна в резултат на продължителни преговори между земеделските министерства на двете страни. Договорени са сертификати за износ на яйца и млечни продукти от мляко от крави, овце, кози и биволи.
Основните изисквания за млечните продукти, предназначени за човешка консумация са да произхождат от страна, свободна от шап и чума, да са спазени хигиенните изисквания разписани в Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните и Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход и да произхождат от предприятия, изпълняващи програма, базираща се на принципите на НАССР и други европейски нормативни документи, гарантиращи безопасността на продуктите. Яйчните продукти да са произведени от предприятия, свободни от високопатогенна инфлуенца по птиците или нюкасълска болест.