fbpx Българският ИКТ сектор е в подем | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българският ИКТ сектор е в подем

Българският ИКТ сектор е в подем

Не е правилно да очакваме някой да позиционира ИКТ сектора в икономиката. По-важно е да се анализира как е структуриран бизнеса в даден сектор, има ли фрагментация, свободна конкуренция, видими и невидими монополи и картели, каква е експортната му готовност, конкурентни ли са продуктите и услугите?
Важното за българския ИКТ сектор е, че вече са налице фирми, създаващи собствени продукти и интелектуална собственост, имащи експортна ориентация и с достъп до фондове за дялови инвестиции. Предстои интензивен процес на консолидиране, придобивания и сливания. Като цяло секторът е в подем, като в същото време трябва да подчертаем
недостига на квалифицирани кадри и относително бавната
и неадекватна реакция на образователната система, ограничаващи развитието.

Пазарната среда на ИКТ сектора в България може да се подобри след няколко важ-ни стъпки в тази посока:

  • Наличие на стабилна и работеща правна система, максимално опростено търговско законодателство, ниска тежест на административното
    и данъчно натоварване.
  • Образователна система, насочена към формирането на мислещи личности, с добра базова подготовка по фундаменталните дисциплини. Формиране на предприемаческа култура в училищата и университетите.
  • Наличие на система за оперативно и рисково финансиране.

Доколкото в България, все още най-големият ИТ клиент е държавата - въвеждане на система за координация на задания за инфраструктурни проекти, контрол и управление на ефективността на публичните разходи в сектора, мониторинг на ефективността на внедрените системи.

Пример за работата по горните въпроси е проектът FORENTIN -
платформа за среща на инвеститори и МСП в областта на ИКТ. Платформата осигурява достъп до финансови ресурси и методична помощ в сферата на управленските практики
за начинаещи предприемачи
и малки фирми.

Трябва да направим ясно разделение между ИТ и Комуникации
Типичната ИТ компания е МСП, с обороти в рамките на 5 до 10 милиона лв., без значими капиталови инвестиции и с главна стойност в знанията и организацията на работа на екипа. В същото време телеком операторите са едни от най-големите фирми в българската икономика, с капиталови инвестиции за милиарди лева и по няколко хиляди служители. Риск има и в ИТ, и в телекомуникациите, но размерът на нужните инвестиции не е сравним, както и хоризонтите на инвестициите. Рискът и при двата вида фирми е в последствията от глобалната конкуренция и непрекъснато растящата динамика на технологични промени, водеща и до бърза промяна на възможните бизнес модели.
България, на фона на страните от Югоизточна Европа, се намира в средата на разгорещено състезание за вниманието и портфейлите на клиенти, инвеститори и пазари. Състезанието не е само регионално - то е глобално.

Българските фирми от ИКТ сектора се състезават с подобни фирми от всички континенти

И именно заради това е важно да отбележим създаването на поделение на Европейския Софтуерен Институт (ESI) в България, център извоювал си регионално признание от Армения през Румъния до Хърватия. Проектът ESI е важен пример за успешно публично частно партньорство - все още “terra incognita” за голяма част от сектора и институциите
на държавното управление.
Технологичното ниво на българските фирми е сравнимо със световните стандарти. Това, което донякъде липсва, е управ-ленска практика и постигане на по-висока ефективност в работата на всеки отделен специалист и екип.

За контакти
ИКТ клъстер
Анна Найденова
Координатор проекти
тел. 02/ 489 97 44
e-mail: anna_naydenova@italent.org
www.ictalent.org