fbpx Бърз достъп до документация е важен за фирмите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бърз достъп до документация е важен за фирмите

Бърз достъп до документация е важен за фирмите

80% от българските компании се нуждаят от софтуер за бърз достъп до документация. Това показват резултатите от изследване сред 110 български компании, направено от „Немечек България“ и компанията за маркетингови проучвания „Прагматика“. На първо място (в 93% от случаите) стои необходимостта на корпоративния пазар от софтуерен продукт, който да даде възможност за по-бързо търсене в документацията и така да направи работата по-ефективна. Голямо удобство според 77,3% от респондентите е документите да се съхраняват на едно и също място и всички да имат достъп до тях. Смятат, че това ще подобри както ефективността на работа, така и фирмената сигурност.

Изразявайки впечатленията си относно документацията, компаниите визират основно документите за управление на качеството (50,9%), документите за управление на оферти и договори с клиентите (33,6%), логистика (30,9%), счетоводство (25,5%) и документите за HR (19,1%).
Проучването определи някои основни проблеми, стоящи пред българските компании във връзка с документооборота. Това са: загуба на време за справки и откриване на необходимия документ, липса на физическо пространство за съхранение на документите, недостатъчен сървърен капацитет за електронните документи и проблеми при придвижването на документите от едно бюро на друго.