В петролната индустрия и енергетиката са най-силните компании

В петролната индустрия и енергетиката са най-силните компании

14 български компании, начело с Лукойл Нефтохим на 19-та позиция и Аурубис на 51-ва влизат в класацията на най-големите компании в Централна и Източна Европа – Кофас ЦИЕ Топ 500. От родните компании преобладават тези в енергетиката и петролната промишленост, което е и в съответствие с профила на цялата класация.

Броят на българските компании в класацията обаче отбелязва минимален спад. През 2011 г. те са били 16, а през 2010 – 17. Страната ни се отличава с още една интересна особеност – едва 0.3% от работната сила е заета в компании, попадащи в класацията, с което се нарежда на последно място. За конкурентоспособността на България има значение и друг показател – общия оборот на компаниите в класацията, който е 16,098 млрд евро и по който страната ни заема осма позиция. Този показател обаче отбелязва незначителен спад – 1% спрямо стойността за 2011 г.

Лукойл Нефтохим Бургас се придвижва от 25-то място в региона за миналата година на 19 позиция с 22% увеличение в оборота и намаление от 30% в нетната загуба, за 2012 г. спрямо предходната година. Аурубис България се премества от 47 на 51 място в класацията на Кофас, като годишният оборот на компанията намалява със 7.6% в посока намаление, а също и печалбата – с 11.1%. Лукойл България се премества с една позиция нагоре, заемайки 71-то място.

Освен Аурубис България, още две са българските компании, които заемат по-ниска позиция в класацията в сравнение с предходната година. Това са ОМВ България (от 189-то място се премества на 200) и Мобилтел (от 390-то на 416-то място). ОМВ България бележи спад от 5.5% в оборота, и от 2.3 млн. евро нетна печалба, през 2011 г., за миналата финансовият резултат на компанията е загуба от 3.7 млн. евро. Спадът в годишния оборот на Мобилтел е 13.2%, докато печалбата за 2012 г. бележи ръст от 20.9%.

10 от 14-те български компании включени в актуалната класация Кофас ЦИЕ топ 500 заемат по-висока позиция в сравнение с миналогодишната. НЕК ЕАД остава на 86 позиция без промяна. Две български компании отпадат от класацията за тази година – Стомана Индъстри и Космо България Мобайл.

Въпреки икономическата криза, компаниите в Кофас ЦИЕ Топ 500 са увеличили общия си оборот през 2012 г. с 5%. Това представяне обаче не води до добри резултати по отношение на нетната печалба, която е спаднала с близо 32% спрямо 2011 г.

Facebook коментари