fbpx Над 56 млн. лв. са даренията и инвестициите в обществото на Девин ЕАД за 2021 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Над 56 млн. лв. са даренията и инвестициите в обществото на Девин ЕАД за 2021 г.

„Девин“ продължава политиката си за намаляване на своя отпечатък върху околната среда, като емисиите на въглероден диоксид на литър произведена напитка бележат чувствителен спад: 98,5 г/л CO2 за 2021 г. спрямо 114,9 г/ л за 2020 г.

Намалява и изразходваната енергия в производството -тя спада на 37,21 кВтч за всеки литър произведена напитка спрямо 40,5 кВтч за 2020 г. В същото време расте делът на разделно събираните отдадъци в производството: 97,50% спрямо 96,40% за 2020 г.

Това са част от данните в третия годишен доклад за устойчиво развитие на Девин ЕАД, който е издаден само в електронен вариант с отговорно отношение към изразходването на природни ресурси.

Компанията има значим принос към държавния бюджет на България. В същото време компанията има водеща роля за развитието на гр. Девин и региона. За 2021 г. отчита 109,5 млн. лв. приходи, като 19,1 млн. лв. данъци и такси към държавния бюджет, а над 56 млн. лв. дарения и инвестиции в обществото

През 2021 г. служителитe запазват своя брой (524) и своите придобивки на работното място, като 54,5% са жени на управленски позиции

През 2021 г. „Девин“ стана третата компания в България и първата в сектора на бързооборотните стоки, която спечели сертификата „Отлично място за работа“ (Great Place to Work): световно признат независим стандарт за измерване на организационната култура и ангажираност на служителите на база тяхната директна обратна връзка.