БТПП стана партньор на БЧК

етикети: 

Председателят на БТТП Цветан Симеонов подписа декларация за присъединяване към Партньорската мрежа за благотворителност на Българския червен кръст. С този акт палатата възприема целите и каузата на мрежата на БЧК и продължава да изпълнява подписания преди три години Меморандум за сътрудничество между двете неправителствени организации с висок обществен авторитет.

Първата проява на партньорство между БТТП и БЧК ще бъде осъществено по време на Международното специализирано изложение за здравословни храни, напитки, продукти и технологии през месец ноември.

Според председателя на БЧК Христо Григоров новият член на Партньорската мрежа за благотворителност ще спомогне за включване на широк кръг от предприемачи от малкия и среден бизнес в подкрепа на най-уязвимите членове на обществото.
При подписването на декларацията г-н Симеонов заяви, че с включването в мрежа насочена за установяване и укрепване на дългосрочни отношения с представители на корпоративния сектор, БТТП става участник в кампании, като ще използва модерни методи на фондонабиране, предоставянето на pro bono услуги от фирмите за подкрепа на деца в неравностойно положение; деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия; хора, пострадали при бедствия аварии и катастрофи; възрастни хора и други целеви групи – по волята на дарителите.

Facebook comments