fbpx Business Intelligence - фактор за успешно управление | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Business Intelligence - фактор за успешно управление

Като резултат от икономическото забавяне голяма част от компаниите търсят начини за
оптимизиране взимането на важни за управлението решения чрез достъп до навременна,
качествена и точна информация. Целта на BI решенията е да предоставят правилната
информация в правилното сечение и на тази база да бъде взето стратегическо решение. Ако
един BI проект се планира и изпълни добре, той може да доведе до многократна
възвръщаемост на инвестициите в кратки срокове, бе коментирано по време на уебинар, организиран от IDG.BG.

Все повече се наблюдава предоставяне на възможността крайните потребители да формират
информацията по начин, по който им е необходима. Много внимателно трябва да се помисли кои инструменти да бъдат предоставени на потребителите, защото един от основните проблеми на съвременния BI е грешно интерпретиране на вярно подадена информация.

Изготвянето на анализи от ИТ отдела, има своите предимства и недостатъци. Служителите в ИТ отдела познават технологиите, знаят къде да намерят данните, но проблемът е, че те не винаги са достатъчно добре запознати с логиката на отчета или анализа.
BI е един съществен елемент от анализа на информация и един от основните спомагателни
елементи при формирането й. Всяка компания, която разполага с разнообразни и голямо
количество данни може да използва BI.