fbpx БВП с ръст от 2% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БВП с ръст от 2%

етикети

Брутният вътрешен продукт през първото тримесечие е нараснал с 2% спрямо същия период на миналата година на база календарно изгладени данни на Националния статистически институт. Спрямо последното тримесечие на 2014 г. БВП на страната е нараснал с 0.9%. За крайното потребление през първото тримесечие на 2015 г. се изразходват 86.0% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16.9% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

През първото тримесечие на 2015 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.2 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година, достигайки 3.0%.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4 процентни пункта и достига 32.0%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига ниво от 65.0% при 66.2% през съответния период на предходната година.

В номинално изражение произведеният продукт от икономика възлиза на 17 245 млн. лв. Този показател леко е ревизиран от експресните оценки, които показваха че БВП е възлизал на 17 141 млн. лв.а човек от населението се падат 2 395 лв. от стойностния обем на показателя.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.74168 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 9 901 млн. долара и съответно на 1 375 долара на човек от населението.

Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 8 817 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 224 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2015 г. възлиза на 14 562 млн. лв. по текущи цени.