fbpx VIVACOM Регионален грант обяви победителите в четвъртото си издание | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

VIVACOM Регионален грант обяви победителите в четвъртото си издание

Общо 13 проекта отличи  журито на последното издание на VIVACOM Регионален грант. Те ще получат подкрепа на обща стойност 60 000 лв. Освен финалистите, още един проект, кандидатствал за подкрепа в Програмата, получава специална награда от VIVACOM извън първоначално обявения бюджет. С програмата VIVACOM подпомага развитието на регионите в България и стимулира участието на местните общности, като предоставя грантово финансиране на граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства към детски градини от цялата страна, за да осъществят проекти на местно ниво. Тя се осъществява в партньорство с Българския център за нестопанско право.
Финалистите в програма VIVACOM Регионален грант за 2018-2019 са:

• Народно читалище „Любен Каравелов 1897“, с. Куртово Конаре, с проекта „Да се опознаем!“
• Сдружение „Закрилници“, Монтана, с проекта „Различията ни обединяват“
• Фондация „ПОдЛЕЗНО“, София, с проекта „Студентко“
• Фондация „ФАР - Фабрика за анализи и решения“ с проекта „София – толерантна и многолика!“
• Сдружение „Еквилибриум“, Русе, с проекта „Тактилна работилница за равни възможности в общността“
• Фондация „Проект Северозапад“, с. Люти брод, общ. Мездра, с проекта „Стартиране на социална кухня за възрастни хора“
• Сдружение „Прегърни ме“, София, с проекта „Разбери ме“
• Фондация „Лърн“, София, с проекта „Питай смело“
• Сдружение „Обсерватория за идеи 2Д“, Габрово, с проекта „Звезди градове“
• Народно читалище „Пробуда – 1920“, с. Копринка, общ. Казанлък, с проекта „По стъпките на траките“
• Сдружение „Обединение за развитие на спорта и спортната култура ФУУТУРА“, София, с проекта „Спортна Благотворителна Лига“
• Сдружение „Морски спортен клуб „Сереко“, Царево, с проекта „На гребена на вълната“
• Народно читалище „Отец Паисий-1927“, с. Извор, общ. Радомир, за проекта „От сърцето и ръцете на баба“

Извън 13-те финалисти, допълнителна подкрепа от VIVACOM получи проектът на Настоятелство „Детска усмивка" към ЦДГ-14 във Враца – „Детска вселена".
  
До крайния срок през декември 2018 г. за финансиране кандидатстват 259 граждански идеи от всички 28 области на страната. Най-много – 161 предложения – са подадени от сдружения и фондации в обществена полза, следвани от читалища (70), настоятелствата на училища (17) и детски градини (11), регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Преобладаващ е броят на предложенията, изпратени от градове (205), а проектните идеи, дошли от села, са 54.
Значителна част от получените идеи са с културно-образователна и социална насоченост, предвиждащи най-разнообразни дейности и подходи за обединяване на общностите, преодоляване на различията, осмисляне на ежедневието с достойни  каузи, атрактивни занимания и вдъхване на нов живот в старите обичаи.
Освен за развитие на местната общност, в последните 4 години VIVACOM Регионален грант спомага за подобряване на целия неправителствен сектор у нас. За четирите години, в които се провежда, инициативата успя да оформи общност от активни граждански организации. Те споделят опит и идеи помежду си, а с подкрепата на Български център за нестопанско  право се обучават и надграждат знанията и уменията си така, че да реализират по-ефективно идеите си. Ден преди голямото награждаване в настоящото издание на Гранта, победители от изминалите три години се събраха заедно, за да разработят свои концепции как VIVACOM може да надгради обществено-значимите си кампании и да стане още по-социална, екологична компания и предпочитано място за работа. Идеите им ще залегнат в дългосрочната политика за устойчиво развитие на телекома.