fbpx Да продаваш невидимото Професия - застрахователен агент | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Да продаваш невидимото Професия - застрахователен агент

Да продаваш невидимото Професия - застрахователен агент

етикети


потърсихме мнението на специалисти от компания KD Life.

Застрахователният агент посредничи на застрахователните компании при осъществяване продажбата на техните продукти - застрахователни полици на клиентите, респективно сключване на застрахователни договори. Той разяснява на клиентите правата и задълженията им по застрахователните договори. Проучва и уточнява субектите или обектите за застраховане и набира информация за тях. Контактува с потенциалните клиенти, определя нуждите им, информира ги за условията на различните видове застраховки и договаря с тях конкретните условия. Работи с тарифите на компанията и изготвя конкретни оферти на база на нуждите и очакванията на клиентите. Разбира се, ангажимент на агента
е да обслужва клиентите си по време на периода
на застраховката.

Защо хората обръщат своето внимание точно на професия застрахователен агент и идват в застрахователния бизнес?
Безусловно, работата на застрахователния агент може да се разглежда и като първо стъпало в кариерната стълбица. Но сега много хора избират работата на застрахователен агент като основна професия. Те разглеждат перспективите на професионално и на кариерно израстване именно в рамките на тази професия.

Кои са основните мотивации?
Първо. Тази професия дава уникална възможност за достоен доход без горни граници.
Второ. Тази специалност дава възможност за развитие на агента до съвършен професионалист.
Трето. При съвременните условия работата на застрахователен агент дава знания, умения и навици на професии като психолог, юрист,
финансист.
Четвърто. Професия ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ дава възможност на този, който мечтае за индивидуална дейност, да превърне мечтата си в реалност, да организира собствен бизнес и да работи като партньор на застрахователна компания.

Facebook коментари