Дарение от Райфайзен банк за болница за онкоболни деца

13 апарата за венозни вливания бяха закупени със средства от кампанията, инициирана от Райфайзенбанк «Избери, за да помогнеш» и вече функционират в Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания. Общата сума, която бе събрана по време на кампанията възлезе на 66 500 лв., като дарението само на Райфайзенбанк и 511 нейни служители, които подкрепиха този проект, бе за над 64 000 лв.

Благодарение на тези съвременни медицински апарати, около 40 деца и младежи, които ежегодно се лекуват в трансплантационния център на болницата ще могат да се възползват от изключително прецизната и лесна за мониториране и контрол апаратура.
Специализираната болница за онкохематологични заболявания е единствената болница в страната, в която се осъществява пълен обем от диагностични и лечебни мероприятия при деца и младежи до 18 години с кръвни заболявания и солидни тумори. В болницата функционира и първият в България сектор за трансплантации на костен мозък и стволови клетки.
 

Facebook comments