fbpx 10 държави вървят по стъпките на БРИКС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

10 държави вървят по стъпките на БРИКС

10 държави вървят по стъпките на БРИКС

След десет години скоростно развитие, при страните от БРИКС (Brazil, Russia, India, China, South Africa) се наблюдават признаци на забавяне. За 2014 година Кофас предвижда среден растеж 3.2 пъти по-нисък от средния, който тези страни са регистрирали за отминалото десетилетие. В същото време, други развиващи се страни ускоряват развитието си. Сред тях се открояват десет с перспективи при производството и с достатъчно финансиране, за да подкрепят експанзията си.

Въпреки че тенденциите при потреблението все още са в тяхна полза, БРИКС търпят по-слаб растеж поради адаптацията на предлагането и подчертано забавяне в инвестициите. Местният бизнес вече няма достатъчен производителен капацитет, за да посрещне все още силното търсене.

За да идентифицира обещаващите държави, на които в момента БРИКС отстъпват, Кофас посочва няколко критерия, два от които особено важни:

-Държави, които имат висок и ускоряващ се растеж и чиито икономики са разнообразни и устойчиви.

- Държави, които имат достатъчен финансов капацитет, за да подпомагат растежа (необходимо е минимално ниво на собствени средства в страната) без риск от създаване на кредитен балон или които все още нямат пазари на акции с подобен размер като на тези в държавите от ОИСР.

Идентифицираните от Кофас развиващи се държави, които отговарят на всички критерии, са десет. Все пак, тези страни не са съвсем идентични по отношение на бизнес средата. Поради тази причина те могат да бъдат разделенина две групи:

- Колумбия, Индонезия, Перу, Филипините и Шри Ланка имат добър бизнес климат (A4 или B), подобен на този в БРИКС държавите към този момент.

- Кения, Танзания, Замбия, Бангладеш и Етиопия имат много трудна (C) или изключително трудна (D) бизнес среда, което може да възпрепятстват изгледите им за растеж.

Въпреки това са налице и някои слабости в сравнение със ситуацията при БРИКС през 2000 г. Идентифицираните като „нови развиващи се” страни в момента представляват само 11% от населението на света, докато при БРИКС през 2001 г. този показател беше 43%. Освен това равнището на БВП е само 70%, спрямо това на БРИКС през 2001 г. Накрая, БРИКС отчетоха средно излишък по текущата сметка, докато „новите развиващи се” страни имат дефицит от около 6% на БВП.

Facebook коментари