fbpx Дарителската програма на Мото-Пфое, сезон 2016 набира проекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дарителската програма на Мото-Пфое, сезон 2016 набира проекти

За поредна година Дарителската програма на Мото-Пфое ще усилията на колективи и частни лица, които се грижат за околната среда и природните ресурси, за културната съкровищница и националната памет. Основната цел на програмата е да насърчи социалната ангажираност в двете важни направления – екология и култура, като целенасочено поощрява също детско и младежко участие. До 18 ноември т.г. се приемат неограничен брой проекти в двете направления екология и култура. Важно условие е проектът-кандидат да е в процес на реализация към момента на подаване на документите. Проекти, чиито автори са деца и младежи на възраст до 18 години, участват под ръководството на пълнолетни лица.

Общият награден фонд за 2016 г. е в размер на 20 000 лв. Ще бъде отличен един национален победител и ще се присъдят до две поощрителни награди.

Оценката на проектите се извършва от експертно жури с председател д-р Петър Янков от Българското дружество за защита на птиците и членове – представители на министерствата на околната среда и водите, културата, науката и образованието.

Крайният срок за подаване на документи за участие е 18 ноември 2016 г. Информация може да се получи на тел. (02) 9842 387 – Деси Еленчова и на contacts@motopfohe.bg.Регламентът и формулярът за участие са публикувани на сайта http://www.motopfohe.bg