fbpx Дигитализацията се превръща в ключов фактор в логистиката. В cargo-partner България залагат на нея | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Дигитализацията се превръща в ключов фактор в логистиката. В cargo-partner България залагат на нея

Дигитализацията в логистиката навлиза все повече и различни дигитални платформи и системи за управление на всички етапи от веригата на доставките намират приложения - от първоначалната поръчка към доставчика, която се изпраща електронно и до логистичната фирма, за да резервира тя навреме транспортен капацитет, през проследяването на стоките, които са в движение, и на очакваните дати на пристигането им, до управлението на складовите наличности от суровини и готови стоки.

Експертите в бранша са категорични, че цифровата трансформация е необходимост, която ще доведе до оптимизиране на товарите и товарните пространства, намаляване на грешките и разходите и бързина в складовите обработки и крайните доставки. Така може да се постигне повече прозрачност и по-висока ефективност във веригата на доставките,  по-висока удовлетвореност на клиентите, а също и до по-добра работна среда за заетите в сектора, което е приоритет на логистичните компании.

Логистичният бранш и дигитализацията

Специално проучване, проведено от Telstra Global и The Economist Intelligence, оценява доколко различните глобални икономически сектори са отворени за дигитализацията. Според него логистиката и транспортът имат индекс от 6,61 за възприемане на цифровата трансформация, което ги поставя на пето място от 11 сектора на глобалната икономика.

Ключовите тенденции в дигиталната трансформация на логистичната индустрия

- Изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML);

- Интернет на нещата (IoT);

- Блокчейн;

- Автономни превозни средства и дронове;

- Големи масиви данни;

Например изкуственият интелект и машинното обучение могат да намалят риска от човешка грешка и да позволят автоматизирани складови операции. IoT може да помогне за прогнозиране и предотвратяване на транспортни закъснения и да осигури подобрена свързаност за работници и потребители чрез технологии като Bluetooth и Wi-Fi.

Блокчейн технологията позволява лесен и сигурен обмен на данни за пратката, което дава възможност на клиентите да наблюдават цялото ѝ придвижване независимо от доставчика на транспорт. Автоматизираните превозни средства ще подобрят условията на работа на шофьорите, а интелигентните дронове могат да се използват за подпомагане управлението на инвентара в склада. И накрая, големите масиви данни предоставят достъп до широк набор от информация като изисквания за доставка или местоположение в реално време, за да се подобри прогнозирането и планирането по веригата на доставки.

Опитът на cargo-partner България

Повече за приоритетите на логистичните компании, заложени за 2023 г., научаваме от cargo-partner България. Компанията е основана преди 40 години, а от 20 години е в България, като тук предлага цялостна гама от транспортни услуги и складиране в модерна логистична база с 22 000 палетни места.

Управителят Димчо Димчев има дългогодишен опит в логистиката и складовите процеси, които са нужни за гарантиране на висок стандарт на качество. При стандартните услуги като транспорт, складиране и комисиониране електронното проследяване се ползва отдавна. При допълнителните складови услуги, които cargo-partner предлага, като преопаковане, оценка на върнати стоки и довършително производство за пазара целта е процесите също да се интегрират в специализиран софтуер.

Все повече водещи логистични компании използват софтуер, свързан с техните контрагенти, така, че заявките и информацията за тях се подава и обработва онлайн мигновено и с минимално количество грешки. „Ние свързваме ИТ решенията си със системите на клиентите и рационализираме сътрудничеството си с тях“, споделя Димчо Димчев. „Като използваме EDI и API връзки, можем да автоматизираме процеса – от предаване на складови и транспортни поръчки и потвърждения за тях до управление на инвентара и митническо освобождаване и отчетност. С нашия съвременен софтуер за проследяване на транспортни заявки и управление на складове клиентите ни могат да следят пратките си, да менажират своите наличности и да получават отчети“, допълва той. 

Развитието на системите за електронно управление на товари и складови операции има потенциал да помогне и за намаляването на отпечатъка върху околната среда. В целите на cargo-partner е заложено намаляване на вредните въглеродни емисии чрез по-ефективното ползване на транспортните ресурси при всички транспортни модалности.  Чрез електронните си платформи логистичните компании могат да насърчават екологични транспортни решения и да обучават клиентите си да използват доставки с възобновяеми горива и с други екологични технологии.

От декември 2022 г. всяка клиентска оферта, издадена от cargo-partner, включва очакваната стойност на емисиите на CO₂ в отделен раздел на документа. По този начин cargo-partner значително подобрява прозрачността, повишава информираността на своите клиенти и ги подкрепя в избора на алтернативни, екологични решения.