fbpx България е по-консервативна по отношение на облачните технологии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

България е по-консервативна по отношение на облачните технологии

В Европа облачните технологии са основен фактор за оперативната ефективност и цялостната трансформация, като повече от 90% от европейските компании определят внедряването им като приоритет, посочва в свое проучване консултантската компания McKinsey. Докато резултатите от тяхното проучване показват, че по-малко от една трета от предприятията са заложили 50% от работното си натоварване в облака, стремежите се увеличават. Почти две от всеки три компании вече имат облачна основа с повече от 20% от работните натоварвания в облака, а една на всеки две казва, че или извършва мащабна миграция, или изгражда нови приложения и възможности в облака.

Според проучването на консултантската компания McKinsey, 55% от европейските компании съобщават, че са доволни от инвестициите си в облачни технологии. Около 95% от всички анкетирани компании са постигнали някаква степен на оперативни подобрения, подобрена сигурност и качество на услугите, а 75% са реализирали или спестяване на ИТ разходи, или повишаване на производителността.

Статистическите данни, публикувани от Евростат показват, че през 2023 година 45,2% от предприятията в Европейския съюз са закупили облачни услуги. Най-висок дял на предприятията, закупили такъв тип услуги, са регистрирани във Финландия (78,3%), Швеция (71,6%), Дания (69,5%) и Малта (66,7%). В другия край на диапазона по-малко от една четвърт от предприятията в Гърция (23,6%), Румъния (18,4%) и България (17,5%) са направили такива покупки.

Според екип на Nula.bg, въпреки че България е по-консервативна по отношение на облачните услуги в сравнение със западните държави в Европа, преходът към тях ще бъде  естествен процес.