fbpx Дигиталните технологии и човека | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дигиталните технологии и човека

 От 22 март до 4 май в института за съвременно изкуство ще се открие изложбата на Красимир Терзиев, който е сред най-значимите български видео художници. Неговите работи често са посветени на проблемите на идентичността, политическата памет, историите в глобализирания свят, но едновременно с това изследват езика на дигиталните технологии днес. Художникът намира гледната точка на “човешкия фактор”, за да проследи как дигиталните медии създават илюзии, манипулират съзнанието, произвеждат модерни митове и дори култове.
 
В новата си изложба “Космополис” Красимир Терзиев не показва “филми” в традиционния смисъл на думата, макар че много от неговите работи са свързани със способността им да произвеждат съспенс, да поразяват с мащаб и да убеждават във въможността на невъзможното. Импулсите, мотивиращи неговите творби, идват от лесно разпознаваеми източници - те са сред нас, в телевизията, пропагандните филми, социалните мрежи, любителските фотопотоци в интернет, в неимоверното количество копирани и прекопирани образи, стигащо до пълната им анонимност и невероятност. 
 
Използвайки вече станали класически средства на изкуството - рисунка и акварел, колаж, документална фотография, обект - авторът предлага специфична дистанция между познатото и погледа, склонен да интерпретира и “ре-композира” в зависимост от уменията и навиците си, от тактическите си нужди. Един от обектите в изложбата носи названието “На чисто” (2013) и предлага да се преразгледа територията на... България. Другият - „Монумент на изтеклото време” (2013), е (авто)портрет на фанатичния “юзър”. “Картата на маршрути между световете” (2010) и “Пазарите са...” (2013) нагледно убеждават, че няма география, а само политикономия. Илюзиите ни, любими и не чак толкова, се тълкуват в изложбата и стимулират въпроси към нашата визуална ориентация в света.
 
В края на миналата година Красимир Терзиев публикува като книга уникалното си изследване “Ре-композиция. Автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство (издание на “Изток – Запад” и ИСИ – София). Неговият текстови анализ на връзките между оригинала (архаичния признак на изкуството) и копието - инструмента, с помощта на който се модернизираме и глобализираме, би могъл да се приеме като теоретичен “участник” в изложбата, пътеводител сред въпросите, интересуващи художника-изследовател.
 
Откриването на изложбата “Космополис” на Красимир Терзиев ще има своеобразно продължение в 14.00 ч. на 23 март 2013  в лекцията му „В здрача на пост-медията. Всичко е дигитално, но можем ли да говорим за дигитално изкуство?“ във Vivacom Art Hall като част от Образователната платформа “Въведение в съвременното изкуство” на Фондация „Отворени изкуства“.