fbpx До 2013 г. и в селата ще има скоростен интернет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

До 2013 г. и в селата ще има скоростен интернет

До 2013 г. и в селата ще има скоростен интернет

Да края на 2013 година трябва да бъде изградена инфраструктура за бърз интернет в селски райони. Това предвижда проектът на актуализираната Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България. Предвидени са 40 млн. лв., по Оперативна програма „Регионално развитие”. Интеграцията на Националната електронна съобщителна мрежа ще бъде финансирана със 6,7 млн. лв. бюджетни средства. Оптимизирането на мрежовото оборудване и оптичната свързаност ще намали значително държавните разходи за поддръжка.

За да функционира успешно електронното управление, ще бъде изградена допълнителна високоскоростна оптична свързаност на общинските центрове към електронната съобщителна мрежа, за да бъдат включени към нея всички централни и общински администрации. В стратегията е предвидено до края на 2013 г. да бъдат отпуснати 44 млн. лв. за тази дейност от държавния бюджет.

Според анализ на Европейската инвестиционна банка в България са необходими между 1,5 и 4 млрд. евро за постигане на целите, заложени в Цифровата програма за Европа в областта на широколентовия достъп до 2020 г. Очаква се делът на цифровата икономика в България през 2020 г. да бъде 35 % от брутния вътрешен продукт или 9,1 млрд. евро., а през 2030 г. – 23 млрд. евро.

Стратегията предвижда промени в законите за електронните съобщения и за устройство на териториите, за да бъдат облекчени процедурите и снижени инвестиционните разходи в процеса на проектирането и строителството на електронни съобщителни мрежи. Предвижда се усъвършенствано и гъвкаво управление на честотния спектър за удовлетворяване нарасналото търсене на мобилни широколентови услуги. Необходимо е да бъде разработена нормативната база в областта на публично-частното партньорство. Ще се търсят нови финансови източници и инвестиционни инструменти, както и по-широко прилагане на държавна помощ с цел ускоряване на изграждането на мрежи за бърз интернет.

Facebook коментари