fbpx Енергийна ефективност за фирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Енергийна ефективност за фирми

ПроКредит Банк организира в страната информационни срещи на тема „Енергийна ефективност за фирми”. Така банката се стреми да бъде полезна на малкия и среден бизнес, като му предоставя възможността да се запознае с последните новости, касаещи все по-актуалните кредити за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.
По време на информационните срещи експерти от банката ще представят предимствата на кредитите „Енергийна ефективност за фирми”, като ще дадат допълнителна информация относно допустимите за финансиране дейности и конкретни примери за проекти, които могат да бъдат реализирани със средства, отпуснати по програмата.
Банката осъществява Програмата за Енергийна ефективност с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW (Немска банка за развитие) със седалище във Франкфурт (Германия) и Council of Europe Development Bank - CEB (Банка за развитие към Съвета на Европа) със седалище в Париж (Франция).