fbpx Зам.-министър Везиева връчи нов сертификат за инвестиция клас "А" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Зам.-министър Везиева връчи нов сертификат за инвестиция клас "А"

Зам.-министър Везиева връчи нов сертификат за инвестиция клас "А"

Зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева връчи сертификат за инвестиция клас "А" на фирмата, която е основен доставчик на компоненти за железопътната инфраструктура в страната и региона фьосталпине ФАЕ София” ООД. Сертификатът се издава за инвестиционен проект „Конкурентно развитие”, който е на стойност 5.017 млн. лв. и предвижда разкриването на 52 нови работни места. В рамките на проекта върху площ от 300 кв. м. ще бъде изградена нова сграда за производство и складиране на материали и готова продукция в София .

Зам.-министър Везиева подчерта, че инвестицията спада към високотехнологичните производства. „За екипа на Министерство на икономиката е приоритет привличането на инвестициите като цяло, но особено внимание обръщаме на инвестициите свързани с високите технологии, с производства1 и с устойчиви работни места“, подчерта Везиева.

„Инвестиционните ни намерения за разширяване на складово-производствената база, в подкрепа на които е издаден и сертификат клас „А“, са свързани с перспективите за по-нататъшно развитие на релсовия транспорт в България и инвестициите за интегриране на българските железопътни мрежи в европейските транспортни системи“. Това каза Симеон Евтимов, управител на компанията по време на връчването на сертификата. Той подчерта, че освен прякото насърчаване на инвестициите от страна на Министерство на икономиката, на което компанията се радва, от голямо значение ще бъде и косвеният ефект от правителствената подкрепа за приоритетни инвестиции в железопътния транспорт.

Дружеството е създадено през 1997 г. в гр. София като приемник на българско предприятие създадено през 1956 г. в гр. София, произвеждащо компоненти за железопътен транспорт по технология предоставена от групата VAE (voestalpine). От 2005 г. компанията има създаден собствен дизайнерски отдел. Собственици на капитала на „фьосталпине ФАЕ София” ООД са австрийската компания voestalpine VAE GmbH с 51% дял и държавното предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) с дял от 49%.