fbpx Енергийната ефективност в хотелите и курортите е основен фактор за постигане на конкурентно предимство в сектора | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Енергийната ефективност в хотелите и курортите е основен фактор за постигане на конкурентно предимство в сектора

Инвестициите в енергийната ефективност на хотели, курорти, комплекси и други по-големи сгради е фактор за дългосрочни приходи и пестене на ресурси за самите тях. Според френския експерт Жан-Пол Оше, председател на Местната агенция по енергия в Южен Бретан, всички по-големи консуматори на енергия ще постигнат конкурентно предимство в сектора, чрез оптимизация на техническите, икономическите и екологичните показатели на сградите и съоръженията.

„Хотелите и като цяло курортните комплекси са едни от големите потребители на енергия и вода, и имат значителни разходи, при предоставянето на качествени услуги на своите посетители. Затова ние насочваме усилията си в предоставяне на услуги за намаляването на екологичния отпечатък и постигането на устойчивост в управлението на оперативните разходи за енергия и вода на такъв тип обекти навсякъде по света“,  каза Франсоа Деберг oт Veolia в България.

Световни хотелски вериги, като Marriott International и Accor Hotels, вече са поели сериозен ангажимент за устойчиво развитие и успяват да достигнат успешно поставените си цели. В следствие на прилагането на мерките за енергийна ефективност, предложени от Veolia те са намалили потреблението на енергия с над 10%, получили са положителни оценки и сертификати за енергийната ефективност на хотелите си, както и са редуцирали количеството на въглеродния диоксид, изпускан в атмосферата. Резултатите рефлектират и върху подобряване на комфорта и сигурността на гостите на хотелите.