fbpx Европа ще подкрепи проекти на местните власти за устойчива енергия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европа ще подкрепи проекти на местните власти за устойчива енергия

Водеща снимка
Да

Европа ще подкрепи проекти на местните власти за устойчива енергия

Третият кръг за кандидатстване по инициативата Европейско градско управление (EU City Facility) в подкрепа на общини и местните власти с цел да ускорят инвестициите в устойчива енергия, е отворен до 17 декември. В рамките на третия кръг ще подкрепи разработването на 69 инвестиционни концепции с общ бюджет от 4,14 милиона Евро. В миналите етапи за кандидатстване бяха включени разработването на 30 инвестиционни проекта в 14 страни (в рунд 1) и избора на 69 успешни кандидата от 19 страни (в рунд 2), които в момента са в процес на подписване на договорите.

На 5 ноември 2021 г. се проведе уебинар, на който  на заинтересованите кандидати бе предоставена повече информация. В рамките на уебинара имаше възможност да се свържат с локалните експерти за асистиране по проекта или с информационното бюро на EUCF.

В рамките на инициативата за Европейско градско управление се финансират разработването на инвестиционни концепции с фиксирана безвъзмездна помощ до 60 000 Евро. Бенефициентите използват гранта, за да подкрепят дейностите, необходими за развитието на инвестиционната концепция, включително (технически) проучвания за осъществимост и различни ключови анализи, фокусирани върху техните проекти и цялостния пазар, заинтересовани страни, правни, икономически и финансови аспекти. Целта на гранта не е директното финансиране на инвестиционните намерения, а по-скоро помощ в развитието на концепциите, което може да увеличи шансовете за реализирането им чрез допълнителни последващи инвестиции.

Кандидатстването е отворено за всички общини/местни власти, техните групи и местни публични организации, областни центрове и местни власти от държавите-членки на ЕС, държавите от ЕИП-ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и Обединеното кралство.

Кандидатите трябва да имат политически одобрен климатичен и енергиен план и да покажат политически ангажимент за реализирането на техните инвестиционни проекти чрез писмо с препоръка, подписано от кмет или друг релевантен политически субект. Цялата информация за  за условията по кандидатстването и допустимост могат да бъдат намерени на официалната форма за кандидатстване и на официалния уеб сайт на EUCF.