fbpx Европа ще подкрепи проекти на местните власти за устойчива енергия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Европа ще подкрепи проекти на местните власти за устойчива енергия

Третият кръг за кандидатстване по инициативата Европейско градско управление (EU City Facility) в подкрепа на общини и местните власти с цел да ускорят инвестициите в устойчива енергия, е отворен до 17 декември. В рамките на третия кръг ще подкрепи разработването на 69 инвестиционни концепции с общ бюджет от 4,14 милиона Евро. В миналите етапи за кандидатстване бяха включени разработването на 30 инвестиционни проекта в 14 страни (в рунд 1) и избора на 69 успешни кандидата от 19 страни (в рунд 2), които в момента са в процес на подписване на договорите.

На 5 ноември 2021 г. се проведе уебинар, на който  на заинтересованите кандидати бе предоставена повече информация. В рамките на уебинара имаше възможност да се свържат с локалните експерти за асистиране по проекта или с информационното бюро на EUCF.

В рамките на инициативата за Европейско градско управление се финансират разработването на инвестиционни концепции с фиксирана безвъзмездна помощ до 60 000 Евро. Бенефициентите използват гранта, за да подкрепят дейностите, необходими за развитието на инвестиционната концепция, включително (технически) проучвания за осъществимост и различни ключови анализи, фокусирани върху техните проекти и цялостния пазар, заинтересовани страни, правни, икономически и финансови аспекти. Целта на гранта не е директното финансиране на инвестиционните намерения, а по-скоро помощ в развитието на концепциите, което може да увеличи шансовете за реализирането им чрез допълнителни последващи инвестиции.

Кандидатстването е отворено за всички общини/местни власти, техните групи и местни публични организации, областни центрове и местни власти от държавите-членки на ЕС, държавите от ЕИП-ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и Обединеното кралство.

Кандидатите трябва да имат политически одобрен климатичен и енергиен план и да покажат политически ангажимент за реализирането на техните инвестиционни проекти чрез писмо с препоръка, подписано от кмет или друг релевантен политически субект. Цялата информация за  за условията по кандидатстването и допустимост могат да бъдат намерени на официалната форма за кандидатстване и на официалния уеб сайт на EUCF.