fbpx ЕвроВело изгражда проект „Пътя на Желязната завеса“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ЕвроВело изгражда проект „Пътя на Желязната завеса“

 

Мрежа от 14 коридора за колоездене, които свързват и обединяват целия европейски континент. Те могат да се използват от туристи с цел рекреация и от жители на селищата, които свързват, с цел ежедневна мобилност. Това е проектът „Пътя на Желязната завеса“. Предвижда се цялостната мрежа да бъде завършена до 2020 г. Един от най-новите коридори от мрежата е наречен Пътя на Желязната завеса, ЕвроВело 13, който свързва Баренцово с Черно море, а дължината му е 10 400 км, от които 8 800 км са в страни от Европейския съюз, а 1 600 - извън него.

По този начин Пътя на Желязната завеса се нарежда като най-дълъг маршрут в мрежата и се очаква да привлече годишно по 3.3 млн. дневни и 849 ваканционни преходи, като икономическото въздействие се оценява на 355 млн. евро, когато е напълно завършен. За да се постигне финализирането на коридора в рамките на проекта се събират и оценяват потенциални маршрути, услуги, условия за маркетинг, промоция и финансово-организационно състояние, с цел да се набележат действията до 2020 г. С подкрепата на Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ южната част на маршрута ще навакса напредъка на по-развитите отсечки и ще стимулира установяването на по-добри -условия за колоездене на териториите на страните-партньори по проекта.

Идеята е комбиниране на маршрутите за колоездене с обществен транспорт с възможност за удобен, бърз и изгоден превоз за ежедневните и екскурзионни велосипедисти. В проекта се обвързват местни превозвачи, доставчици на услуги, туроператори и други заинтересовани страни. Установява се мрежа от доставичици на услуги подходящи за велосипедисти. Популяризират се пилотни участъци, които разполагат с необходимата инфраструктура, обозначение и връзки на обществения транспорт и услуги за крайните потребители.