Фабрика за природа създава интелигентно междублоково пространство

На 21 май от 19 ч. „Фабрика за природа” организира първата официална среща на най-новите производители на зелен и чист живот в София. Съседите от блок 15 А, в столичния ж.к. „Манастирски ливади” ще представят своя проект и мисията му. По време на срещата ще има информация за ефективните микроорганизми и Бокаши компостирането, разделното събиране на отпадъци, как се правят мебели от палети и какви грижи изисква една новопроизведена междублокова градина.

„Фабрика за природа“ е инициатива, която цели да подпомогне екологичното възпитание и образование на децата от блока в квартала, както и да вдъхнови и стимулира други местни зелени инициативи. Автори на проекта са самите съседи, които живеят в блока. Именно на техните плещи лежи задачата да произведат природа от боклук. „Фабриката“ нагледно доказва, че отпадъкът от всяко домакинство е ценен ресурс. Така децата растат с положителния пример как можем да създаваме природа, а не да я унищожаваме.

Интересно е, че количеството биоразградими отпадъци на входа клони все повече към нула. От „Фабриката” очакват да намалят количеството смесен (и съответно токсичен) боклук с 1 тон в рамките на шест месеца. Проектът има и още една амбициозна цел - за този период да се произведат около хиляда литра висококачествена органична маса, с която да се облагороди неплодородната и песъчлива почва. Използвайки органичната смес, съседите с общи усилия ще засадят 22 растителни вида и ще създадат градина от сегашното неприветливо междублоково пространство.

Бокаши компостирането е метод за производство на хумус  в рамките на 2 месеца. Процесът не е съпроводен от развитие на патогенни микроорганизми. Работата на ефективните микроорганизми е да заменят гниенето с ферментация, като липсва неприятната миризма на боклук. Ефективните микроорганизми са японско откритие с много и разнообразни приложения. За целите на проекта се използва активният им принос за ускорено почвообразуване от органичен битов отпадък. Ефективните микроорганизми представляват отбрана съвкупност от микроорганизми, които се срещат в природата, но събрани на едно място, оказват мощно благотворно въздействие върху средата, в която се намират. Използвайки тази тяхна способност и с помощта  на 10 контейнера Бокаши, „Фабрика за природа” превръща всеки 10 кг събран органичен битов отпадък в 16 литра натурален почвен обогатител. За да стане подобна положителна практика масова, хората трябва да се убедят нагледно в нейната достъпност, технологична леснота и гарантирана полза. Именно това познание произвеждат съседите от „Фабрика за природа“.

 

Facebook comments