fbpx Ръст на кредитното посредничество през 2020 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Ръст на кредитното посредничество през 2020 г.

Песимистичните прогнози за стагнация на пазара и спад в ипотечното и потребителско кредитиране, заради пандемията от Ковид 19, през 2020 г. се опровергаха и цифрите сочат ръст.

За 2020 година членовете на Асоциацията отчитат успешно посредничество по 397 млн. лв. усвоени ипотечни и потребителски кредити, спрямо 340 млн. лв. за 2019 г. и 200 млн. лв.  за 2018 г.  Това представлява ръст от 17% спрямо 2019 г. и 50% ръст спрямо 2018 г.

На 330 млн. лв. възлизат усвоените ипотечни кредити, реализирани със съдействието на членовете на Асоциацията за 2020 г. Тук ръстът е 19,1% спрямо 277 млн. лв.  отпуснати кредити през 2019 г. По неформални оценки на Асоциацията, за целия пазар на регистрирани необвързани кредитни посредници, обемът на ипотечните кредити е в размер на 630 млн. лв. за 2020 г., спрямо 530 млн. лв. за 2019 г.

Според статистиката на БНБ, за 2020 г. общата стойност на новоотпуснатите ипотечни кредити за цялата банкова система е 4,181 млрд. лв., което отрежда официален пазарен дял от 15%, на регистрираните необвързани кредитни посредници, при 13,7 % за 2019 г. Сумата 4,181 млрд. лв. включва вътрешни рефинансирания от същата банка, подновени и предоговорени ипотеки и  като следствие от това, реалният обем на новоотпуснатите кредити е по-малък, но за тази цифра няма официални статистики. Ето защо, според неофициалните статистики на няколко водещи банки, пазарният дял на регистрираните необвързани кредитни посредници по-скоро е между 25% и 30% от всички усвоени кредити.

От Асоциацията прогнозират реалният пазарен  дял на услугата в ипотечното кредитиране да нарасне до поне 30% през следващите няколко години.

Общият обем на потребителски кредити за 2020 г. е в размер на 5 138,4 млн. лв., което бележи спад от 12,1 % спрямо 2019 г., когато потребителските кредити са били в размер на 5 846,1 млн. лв. Общо усвоените потребителски кредити от членовете на АКПБ възлизат на 67 млн. лв. само за изминалата 2020 година. При намаляващ пазар членовете на асоциацията отбелязват ръст спрямо 2019 г., който е в размер на 6,3%.

„Клиентската потребност от необвързано консултиране и съдействие при избор измежду много оферти и банки, е причината да съществува кредитното посредничество. Кредитният консултант спестява много време и пари, когато безпристрастно сравнява оферти от минимум 3 до 5 банки, разяснява преимуществата и недостатъците на офертата на всяка банка, съдейства в процеса на кандидатстване и договаряне до подписване на договора за кредит. Тази добавена стойност е причината всеки клиент да ни препоръчва на негови познати. Ние работим за налагането и прецизирането на стандарти, които обхващат практически всички процеси между банките, независимите кредитни посредници и кредитоискателите. Смисълът от тези стандарти е налагането на репутацията на регистрираните независими кредитни посредници и превръщането им в предпочитан и надежден партньор за клиентите и за банките“, подчертава Деян Василев, председател на Асоциацията на кредитните посредници в България и изпълнителен директор на Кредитланд.

По думите на Мария Георгиева, заместник-председател на АКПБ и изпълнителен директор на Creditchoice, стремежът е да се образоват и научат клиентите да работят с коректни и регистрирани кредитни посредници, които могат да предложат истински качествена услуга. Всички консултанти, които се определят като кредитни посредници, е редно да се регистрират като такива в регистъра на Българска народна банка. Това ще гарантира, че консултантът е професионалист, който ще предложи на клиента най-подходящите условия и структура за неговия кредит.