fbpx Бъдеще за екопроекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бъдеще за екопроекти

За трета година зелени проекти ще финансира „Загорка” АД.След направено проучване сред обществеността на Стара Загора и служителите на пивоварната са определени и конкретните области, в които компанията ще търси проектите: „Зелени“ градоустройствени елементи и Природосъобразно използване на ресурсите. Общата сума на даренията е 80 000 лева.

До участие в програмата се допускат юридически лица с нестопанска цел от цялата страна, като основното изискване към проектите е те да бъдат реализирани на територията на област Стара Загора. Възможно е и участието на сдружения от граждани с помощта на партньорството на неправителствена организация. Продължителността на програмата е седем месеца (май – ноември, 2013), в които се включват пет месеца за реализация на отличените проекти (юли – ноември, 2013). Партньор в провеждането на инициативата продължава да бъде Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора. С обявяването на старта на програмата започва и приемането на идейни проекти в посочените области. Условията за участие в конкурса са посочени на корпоративния сайт на компанията и на сайта на фонда: http://www.fund-sz.org/.
Десет членно жури ще оценява кандидатстващите проекти по следните критерии: приложимост, целева група, въздействие върху общността и оригиналност/нестандартност на проектите. За да бъде максимално прозрачен процесът на избор на печелившите проекти, освен гласовете на журито, тази година компанията дава възможност за публично гласуване на сайта си, където обществеността ще може да подкрепи своите любими проекти.