fbpx Очаква се 7% спад на фалитите в Западна Европа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Очаква се 7% спад на фалитите в Западна Европа

Очаква се 7% спад на фалитите в Западна Европа

Динамиката на фирмените фалити в Западна Европа са резултат от две последователни бури. След кризата с високорисковите ипотечни кредити, която накара несъстоятелностите да скочат с 11% в дванадесетте изследвани страни, последвана от още две вълни с нарастване от 8% през 2012 г. и 5% през 2013 г., небето вече започва да се прочиства. Спад от 9% се наблюдава през 2014 г., той продължава – очаква се да бъде 7% през 2015г. Докато фалитите продължават да се увеличават в Италия и Норвегия, положителното въздействие на възстановяването в Eврозоната оказва положително влияние в десет други страни - Германия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Холандия, Португалия, Великобритания и Швеция.

Въпреки значителните подобрения в 10 от 12 държави, динамиката е различна и текущите. Повечето от страните все още не са се върнали на нивата си от 2008 г. Това е още по-забележимо в Италия, Португалия и Испания, където високите нива на безработица намаляват потенциала за растеж.

Въпреки това перспективите се подобряват главно заради потреблението на домакинствата. Кофас очаква растежът в Eврозоната да достигне 1.5% през 2015 г. и 1.6% през 2016 г., след 0.9% през 2014 г.

Друг проблем е ниското ниво на инвестиции в Eврозоната. И в тази сфера предкризисните нива не са достигнати (19.5% от БВП през 2014 г. спрямо 23% през 2007 г). Въпреки по-благоприятните условия за финансиране, свързано с намаляването на лихвите, инвестициите не нарастват съществено – слабата динамика по отношение на очакваното търсене е обезкуражаващо. Въпреки това, налице е скромно възстановяване от началото на годината, благодарение на потреблението на домакинствата и подобрен бизнес климат.

Условията за растеж са особено благоприятни за Холандия, Испания и Португалия. Очакваните спадове ще бъдат по-ниски в Германия (2%) и във Франция (3%).

Италия и Норвегия, двете страни на червено през 2014 г., ще останат в същото положение и през 2015 г. В Италия (където се очаква увеличение със 7%, след 11% през миналата година), рискът е от неплатежноспособността на малките предприятия, които са по-рискови и по-трудно се възстановяват. Норвегия е седмата по-големина вносителка на петрол в света и нарастването на фалитите е в унисон със спада на цените на този продукт.