fbpx Финансиранe на местни групи от четири фонда на ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансиранe на местни групи от четири фонда на ЕС

В периода 2014-2020 г. местните инициативни групи ще получават финансиране от четири фонда - Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Това беше обсъдено по време на работна среща по ЛИДЕР, която се проведе в Правец. „Местните групи ще могат да преценят дали стратегията им ще бъде финансирана от един или от повече фондове. Преценката ще се прави според нуждите и потенциала на територията“, обясни заместник-министърът на земеделието и храните Марина Бракалова.

Тя очерта новостите, които се обсъждат, за функционирането на подхода в България през новия програмен период. Сред тях са по-ясното разпределение на функциите между органите, които управляват и взимат решение – Местните групи, Разплащателната агенция и Управляващия орган, и намаляването на административната тежест. „Трябва да се търсят финансови механизми, които да подкрепят местните групи, защото за тях намирането на първоначалното собствено финансиране винаги е било голяма трудност“, посочи Бракалова.

Сред приоритетите ще е и въвеждането на електронното управление. Това ще ускори целия процес и ще даде яснота във всеки един момент какво се случва с проекта. „По този начин ще избегнем огромните забавяния, които през изминалите години спъваха нормалното изпълнение на стратегиите“, каза зам.-министър Бракалова.

Тя обърна внимание, че има какво да се желае и в посока на по-голяма прозрачност в работата на МИГ. „Това се прави не само за да има повече информация за дейността, състава и конкретните проекти, но и за привличане на партньори от други държави. „Именно съвместните международни проекти дават шанс за допълнителни инвестиции, нови пазари и повече заетост“, отбеляза тя.

За по-целенасочено управление на средствата в новия програмен период задължение на МИГ ще бъде извършването на мониторинг и оценка на стратегиите. Ново изискване ще бъде в тях да има интегриран подход към опазване на околната среда, фокусиране върху ресурсната ефективност и насърчаване на иновациите.