fbpx Финансират проекти за научноизследователски дейности | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансират проекти за научноизследователски дейности

Финансират проекти за научноизследователски дейности

36 проекти ще бъдат финансирани по Националния иновационен фонд (НИФ). В съответствие с решение, прието от Управителния съвет на НИФ, предстои превеждане на авансова субсидия от бюджета на Фонда за 2012 г. за първи етап на проектите в размер на 3 096 885,66 лева, след представяне на банкова гаранция от страна на бенефициентите със сключени договори. При желание от страна на бенефициентите е дадена възможност за авансово превеждане на субсидията и за втори етап, по поредността на постъпване на гаранциите и при наличие на финансови средства. В рамките на Шестата конкурсна сесия на НИФ са кандидатствали 67 проектни идеи, с обща стойност на заявената в тях субсидия в размер на около 18 млн. лева.