fbpx Как недостигът на места в яслите и градините влияе на живота на жените? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Как недостигът на места в яслите и градините влияе на живота на жените?

Липсата на места в общинските ясли и детски градини в град София е проблем, който се задълбочава от години. Въпреки многократно дадените заявки, Столична община не полага достатъчно усилия за решаването му. Хиляди деца ежегодно не се класират за място в детска градина, а техните родители са поставяни в изключително затруднена ситуация. Рядко обаче в публичността се говори затова, че тъкмо жените са най-потърпевши. Феминистката организация ЛевФем представя социологическо изследване за ефекта от липсата на места в общински детски градини и ясли в София върху живота на жените.

Tъй като жените са тези, които поемат грижата за децата, то те са и тези, които удължават своето майчинство за втора година, когато децата им не са се класирали. В изследвания период това означава, че доходът им се е редуцирал до 380 лв. и/ или 650 лв.

Майките също така ползват натрупан платен годишен отпуск, но не малка част от тях са принудени да прибягват и към неплатен отпуск след изтичането на майчинството. Следователно, ако детето не е прието до 2-годишна възраст, то те биват лишени напълно от доход.

Немалка част от жените преминават и на почасова трудова заетост и по-гъвкав режим на работа (16 % от жените с 1 дете и 31,3 % с две деца на възраст до 6 години). Така те получават по-ниско възнаграждение спрямо онези, които могат да участват пълноценно на пазара на труда, както и осигурителният им стаж намалява, което в дългосрочен план се отразява негативно на средномесечния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, въпреки че по-голяма част от майките са дори с висше образование.

  • 12 % са напуснали работните си места.


Така животът на жените бива сведен основно до социалната роля на „майка“ и те са принудени да полагат ниско платен или безплатен грижовен труд, а доходът им значително намалява поради невъзможност да работят. Това ги поставя в зависимост от семейството и/ или партньора/ съпруга, ако могат да разчитат на такъв тип подкрепа.