fbpx Два пъти по-млако услуги в некатегоризиран обект | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Два пъти по-млако услуги в некатегоризиран обект

Два пъти по-млако услуги в некатегоризиран обект

В сравнение с минали периоди нарушението, което можем да окачествим като едно от най-тежките, а именно – предоставянето на туристическа услуга в некатегоризиран обект, се среща в около 50% по-малко случаи в сравнение с други години. Това показва напредък по отношение ефективността от контрола.”, коментира Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) в предаването „Нашият ден – Практично” на Българското национално радио. 

Маргаритов отчете и друга тенденция при анализа на резултатите от осъществения от КЗП контрол по Черноморието през активния летен сезон, а именно, че се наблюдава спад на процента на нарушенията спрямо общия брой проверки. Той посочи, че при извършени около 3000 проверки през периода са установени около 210 – 215 нарушения, „което показва едно намаление на броя на нарушенията спрямо минали периоди с около 10%.” И поясни „Това е добра тенденция, защото превантивната функция на комисията е нещо, което не бива да бъде подценявано. Дори напротив. За мен лично тенденцията би следвало да бъде тази превантивна функция да има все по-засилена роля, защото тогава, и когато търговците знаят, и потребителите са спокойни, че контролният орган е на мястото си, проблемите ще бъдат по-малко.” 

В отговор на въпрос на водещата относно ефективността на приемните на КЗП по Черноморието и активността на потребителите Маргаритов коментира, че наблюденията му „показват едно активизиране на хората - както непосредствено след установяването на някакъв проблем да се опитат да се защитят сами дотолкова, доколкото те имат права, които биха могли да реализират веднага, така и да ни търсят, защото ние сме близо до тях и се стремим да бъдем все по-близо и да реагираме адекватно, за да може през нашата дейност да се проектира тази активност на потребителите и ефектът от работата ни да бъде още по-голям с цел по-малко проблеми.” Поради това, че се очертава месец септември да е подходящ за летен, част от приемните ще продължат да работят там, където има по-голям поток от хора, анонсира Маргаритов и обобщи: „В този смисъл ние бихме могли да кажем, че това беше ефективна инициатива, която ние смятаме да продължим през другия важен активен сезон, а именно през зимата, която предстои.”

На въпрос какви бяха най-честите оплаквания през летния туристически сезон Маргаритов посочи, че в последните месеци комисията се е занимала с десетки случаи, в които е констатирано разминаване между обещаното от търговеца при договарянето и полученото от потребителя на място. Това може да бъде, както нарушение на Закона за туризма – когато има несъвпадение между утвърдената категория на туристическия обект и качеството на услугите, които се предоставят в него, така и прилагане на различни по вид нелоялни търговски практики, при които туристите биват въвеждани в заблуждение относно различни елементи от предлагания туристически продукт. Той даде пример със случаите, в които в менютата в заведения се посочват цени в евро, вместо в левове и поясни, че това е заблуждаващо. Той определи като доста тревожно нарушението, което тази година също е регистрирано в няколко десетки случая, а именно – недостатъчно доброто осигуряване на достъп за хора с увреждания до местата за настаняване поради липса на рампи, специално адаптирана рецепция с по-нисък борд и пр. „Тези хора са с равни права и би трябвало да имат еднакъв достъп, както всички останали”, допълни ръководителят на ведомството. 

Маргаритов посочи, че за всички установени нарушения търговците са били наказани, но подчерта, че „по-важното е да направим така, че и в резултат на налаганите санкции, и на контролната дейност нарушенията да бъдат сведени до минимум в бъдеще.” 

Председателят на КЗП отчете и друг важен аспект по отношение ефективността на работата на институцията. „Само в последните седмици имаме няколко случая, в които след наше произнасяне за наличие на нелоялна практика, търговците наистина се съобразяват и привеждат дейността си в съответствие с изискванията на законодателството. Разбира се, нашите актове са обект на съдебен контрол, но все пак аз считам, че когато нещата са безспорни, по-добре е да се действа бързо и ефективно, защото това е от полза на всички, включително и на търговците.”, допълни Маргаритов. 

В началото на септември КЗП започна кампания за проверки в цялата страна на книжарници и магазини, в които се продават учебници, учебни помагала, тетрадки, бележници, несесери, химикалки, моливи и други пособия. Инспекторите следят, както за предоставяне на пълна и вярна информация за произхода, вида и основните характеристики на продуктите, така и за ясното обозначаване на цените. В хода на инспекциите се проверява и за спазване на изискванията на законодателството при продажбата на предварително пакетирани стоки, които се предлагат като комплекти в промоция. Информацията следва да бъде на български език. Друг аспект от кампанията е безопасността на облеклата и обувките за ученици. КЗП ще проверява също и за спазването на забраната да се продават тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 годишна възраст.