fbpx Географско разпределение на ипотечните кредити | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Географско разпределение на ипотечните кредити

етикети

Всички данни показват голямото нарастване на ипотечните кредити в България в последните две години. Постоянно се обявяват промоции за облекчаване на изискванията и намаляване на лихвените проценти.
Най-много подобни кредити се отпускат в София, Варна, Бургас, Стара Загора, цялата черноморска ивица и някои планински курорти.

Атрактивността на тези места се определя
от няколко фактора:

  1. това са места, където са съсредоточени значителен обем инвестиции и бизнесът се развива добре;
  2. доходите на хората, живеещи в по-големите градове нарастват по-бързо в сравнение с останалата част на страната. Затова и отпуснатите жилищни кредити в тези места формират основния дял от портфейла на банките;
  3. курортните места съсредоточават интереса от страна на чуждите инвеститори (физически лица и институционални инвеститори).

В тази ситуация банките имат сигурност при кредитирането, защото при неплащане от страна на кредитополучателите те ще могат относително бързо и без загуби да възстановят сумата по кредита. Огромното съсредоточаване на банкови кредити по тези места обаче може да бъде опасно. Поради различни причини, интересът на купувачите може да намалее и започнатите строежи (повечето финансирани чрез кредит) е възможно да не бъдат довършени или новопостроените имоти, които ще бъдат готови след половин година да не могат да се реализират на пазара. При преобладаване на предлагането на имоти, цените им ще спаднат (дори и незначително) и очакванията за печалба и изплащане на кредитите няма да се оправдаят. В такъв момент банките “изкарват” на пазара допълнително имоти и оттам цената пада все повече.
Подобна концентрация на кредитен риск, която може да е значителна във връзка с отделни кредитополучатели в определени региони крие рискове за определени банки. Затова финансовите институции може би трябва да оповестяват как се разпределят кредитите по географски райони.
Наличието на подобна информация е важно и трябва да се има предвид при наблюдение на кредитната активност на банките, защото може да създаде проблеми в бъдеще.