fbpx Горските предприятия ще влагат в инфраструктура в горите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Горските предприятия ще влагат в инфраструктура в горите

Поне по 10 млн. лв. от тазгодишната си печалба шестте държавни горски предприятия ще трябва да вложат в инфраструктура в горите. Очаква се тази година предприятията да формират около 300 млн. лв. печалба. Предприятията ще трябва да изготвят бизнес-планове и когато утвърждавам разходите ще държа поне по 10 млн. лв. да има за инвестиции в инфраструктурата в горите, каза още министърът. В момента предприятията не са обезпечени добре с техника. Някои разчитат на животинска сила, същевременно има големи инвеститорски интереси от банки и фирми за обновяване на парка с техника. Същевременно ще бъдат отворени и мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., които ще дадат възможност за инвестиции в горското стопанство.