fbpx Гъвгавото работно място повишава творческото мислене | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Гъвгавото работно място повишава творческото мислене

 По време на голяма пазарна нестабилност, бизнесът продължава да преразглежда стратегиите си с цел постигане на по-висока ефективност и производителност. Според анкета, проведена от Регус, гъвкавата организация на работа помага да се подобри производителността и ефективността на служителите. Отговорилите твърдят, че гъвкавата организация на работа намалява напрежението между служителите, води до по-голяма отговорност и стимулира творческото мислене и вземането на по-добри решения.

Експертите изтъкват няколко инициативи, които помагат за повишаване на производителността на служителите - гъвкавата организация на работа; облачният компютинг; управление на знанията; по-добра комуникация; обучение; и мерки за запазване на здравето, като предоставяне на възможност на служителите да пристигат на работа с велосипед или пеша. В България 84% от анкетираните смятат, че гъвкавата организация на работа подобрява производителността