fbpx Има много свободни дигитални работни места | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Има много свободни дигитални работни места

Има много свободни дигитални работни места

Над 20% от европейците са млади и безработни. Те обяче нямат информация, че до 2015 г. около 800 000 от свободните работни места в сферата на ИКТ ще останат незаети. Причината е, че няма достатъчно квалифицирани кандидати. За да се намали несъответствието между търсенето и предлагането, кампанията Get Online Week от 18 до 24 март 2013 г. („Седмица онлайн“, www.getonlineweek.eu) се фокусира върху младите хора и включва редица активности, които ще ги насърчат да започнат кариера в областта на ИКТ.

Get Online Week 2013 се провежда в около 10 000 европейски ИКТ центрове за обучение (т.нар. телецентрове) в обществени библиотеки, неправителствени организации, училища и общински организации, разположени както в градски, така и в селски райони. Партньорите на кампанията от почти 30 страни (включително България) обединяват усилия и ще се възползват от иновативни инструменти за заетост, за да мотивират повече млади хора да придобият компютърни квалификации. По време на кампанията младежите, които търсят работа, ще бъдат насърчавани да преминат през обучения и ще бъдат информирани за възможностите за сертифициране, признаващи техните неофициално придобити умения.

Кампанията се реализира от Телецентър Европа, която включва 37 организации от 27 европейски страни и се подкрепя от Get Online Week Alliance – обединение на Accenture, Liberty Glboal и Microsoft. За провеждане на Get Online Week по места, националните партньори на кампанията са получили подкрепата на местните власти, ИКТ сектора, училища и университети за привличане на повече млади хора в областта на ИКТ.

„Кампанията Get Online Week се провежда за 3-та поредна година и в България. Предходните години целта й беше предимно да се включат възможно най-голям брой хора, тази година се опитваме да надградим постигнатото. Предлагаме, например, безплатно тестване на началните ИТ знания на участниците. Дейността е част от инициативата по време на седмицата „My online journey“. Друга възможност е т.нар. skillage тест (www.skillage.eu), който дава отговор на въпроса дали търсещите работа имат необходимите ИТ умения, за да ги наемат. Миналата година се включиха над 3000 човека. Надяваме се тази година да подобрим този резултат. Наши местни партньори на кампанията са Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС) към МТИТС, Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” (ББИА) и Програма "Глоб@лни библиотеки - България", заяви Ангел Панов, предеседател на Управителния съвет на „ИКТ Развитие България“.