fbpx Индонезия е важен икономически партньор на България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Индонезия е важен икономически партньор на България

На среща на министърът на икономиката Божидар Лукарски и Н. Пр. посланика на Индонезия Бунян Саптомо бяха обсъдени инициативи за стимулиране на двустранните отношения и предстоящия икономически форум „Трейд експо“ в гр. Джакарда, Индонезия, който се провежда всяка година през октомври. Посланикът подчерта, че в момента се очаква и назначаването на трима почетни консули във Варна, Бургас и Велико Търново, които ще се включат в поддържането на диалог между България и Индонезия и включително на равнище региони.

В рамките на разговора министър Лукарски постави началото на активен диалог за реализирането на конкретни мерки за стимулиране на двустранните отношения. Една от очертаните възможности е организирането на икономически форуми през настоящата година. През месец май се очаква и зам.-министърът на търговията на Индонезия да посети България, като се планират бизнес посещения и икономически форуми.

За 2012 г. двустранната търговия е в размер на 56.8 млн. щ. д. (ръст от близо 32 % спрямо 2011 г.), в т. ч. 23.8 млн. щ. д. износ (36 % ръст), и 33.0 млн. щ. д. внос (ръст от приблизително 30 %).

За 2013 г. общият стокообмен с Индонезия е на стойност 72.3 млн. щ.д. (ръст от близо 27 %), в т.ч. 34.6 млн. щ.д. износ (ръст от приблизително 45 %) и 37.7 млн. щ.д. внос (ръст от приблизително 14 %). Отрицателното за България салдо възлиза на -3.1 млн. щ.д.

За периода януари-септември на 2014 г. общия стокообмен с Индонезия е на стойност 62.9 млн. щ.д. (увеличение с 15.4 % спрямо същия период на 2013 г.) в т.ч. 29.8 млн. щ.д. износ (14.2 % увеличение) и 33.1 млн. щ.д. внос (16.5 % увеличение). Отрицателното за България салдо възлиза на -3.3 млн. щ.д.