fbpx Инвеститорски интерес към соларни инсталации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Инвеститорски интерес към соларни инсталации

Капман Грийн Енерджи Фонд АД приключи процедурата по продажба на права за участие в обявеното увеличение на капитала. Размерът на емисията е 2 000 000 лева, а до момента всички права са блокирани с цел участие,коментира заяви Николай Ялъмов, представляващ изпълнителния член на СД на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Крайната дата за заплащане на акциите от емисията е 12 юли 2012. Тогава ще стане ясен окончателния резултат от публичното предлагане.
Дружеството започва втора фаза на проекта, в която е предвидено търсенето на подходящи покриви за изграждане на покривни соларни инсталации. Основният фокус за инвестиране на средствата, събрани чрез увеличението на капитала, е изграждането на малки соларни инсталации до 30kW. Очакванията са те да бъдат изграждани от малки и средни български фирми, както и частни лица, които търсят по-добра доходност за вложенията си.
За едно семейство и домакинство инвестирането във фотоволтаична система ще значи алтернатива на депозита, която се характеризира с по-добра доходност. На практика такива инвеститори ще бъдат привилегировани, тъй като лесно ще получават допълнително финансиране поради по-добрия си профил.