fbpx Изплатиха средства за производство на картофи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Изплатиха средства за производство на картофи

Над 2 498 300 лв. изплати Фонд „Земеделие” на 88 земеделски стопани по краткосрочната кредитна линия за покупка на семена, минерални торове и препарати за производството на картофи, реколта 2011 година. Картофопроизводителите усвоиха почти целия отпуснат ресурс, който възлизаше на 2 500 000 лв. Средствата са вложени на обща площ от 4 997 дка, от която на 4 847 дка се отглеждат картофи за консумация, а на 150 дка – за семепроизводство.

Най-много средства по целевия кредит, в размер на 1 345 000 лв., са предоставени на 44 земеделски производители от София-област. От изплатените средства 1 270 000 лв. са вложени в производството на картофи за консумация, на площ от 2 540 дка. Кандидатите за семепроизводство, които са само от София-област, са усвоили 75 000 лева. В област Благоевград са засадени 769 дка картофи за консумация, за които фонд „Земеделие” е изплатил кредити на 13 стопани за 384 500 лв. За района на Перник са преведени 287 000 лв. на 12 земеделски производители, за производството на 574 дка.

По целевия кредит ДФ „Земеделие” предостави на картофопроизводителите финансово подпомагане от 500 лв. за декар. Краткосрочните заеми се отпускат с преференциална лихва от 6 %, и трябва да се възстановят до 28.02.2012 г.