fbpx Ипотечното и потребителското кредитиране нарастват през 2016 г. на | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ипотечното и потребителското кредитиране нарастват през 2016 г. на

Ипотечното и потребителското кредитиране в България нарастват през 2016 г. на фона на раздвижване на жилищния пазар. Обемът на ипотечни кредити в банковата система отбелязва ръст от 1% през изминалата година, а понижението на лихвените нива достигна 88 базисни точки от началото на годината и през октомври средният лихвен процент при новоотпуснатите ипотечни кредити е 4.69%. Ръст се наблюдава и при новоотпуснатите потребителски кредити, както и постепенно намаление на лихвените нива. Тези тенденции за кредитирането през изминалата година отбелязват специалистите от дирекция Банкиране на дребно на УниКредит Булбанк.  

През 2016 г. общият обем кредити за граждани и домакинства в банковия сектор бележи ръст от 0.9% на годишна база и достига 18,490 млн. лв. към октомври (според статистика на БНБ). Растежът е основно при потребителските кредити с по-дълъг матуритет и при ипотечните кредити.

„Наблюденията ни показват, че все повече потребители избират кредити в лева. Обемът на отпуснати ипотечни кредити във валута е едва 15%. Средният размер на отпуснатите ипотечни кредити е 82 000 лева, при срок за изплащане 22 години. Около 85% от финансираните покупки са на апартаменти и около 14% на еднофамилни къщи“, коментира актуалните през годината тенденции Крум Алексиев, директор на управление „Маркетинг и клиентски сегменти“ в УниКредит Булбанк.

Според данни на агенциите за недвижими имоти в страната пазарът на жилищни имоти отбелязва значителен ръст, като търсенето надхвърля предлагането. Налице е засилен интерес към тристайни и многостайни жилища, което според експертите в бранша се дължи на увеличаващата се група купувачи, които купуват жилище за собствено ползване, а не с цел инвестиция. В края на юли тази година беше обнародван Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители, който в изпълнение на Директива 2014/17/ЕС урегулира ипотечното кредитиране в отделен нормативен акт. С промените се постигна по-голяма прозрачност на условията и защита за потребителите, смятат експертите в жилищното кредитиране на УниКредит Булбанк. Според тях, тъй като част от промените бяха въведени още през 2014 г. със Закона за потребителския кредит, през тази година не са настъпили значителни промени в условията и параметрите за жилищно кредитиране.   

„По отношение на ценовите предложения, конкуренцията на банковия пазар обуслови постоянно намаление на лихвените нива, с фокус към промоционални предложения и ясна тенденция към индивидуално договаряни условия“, коментира Крум Алексиев.

На пазара на потребителски кредити тенденцията е сходна с тази на ипотечните – наблюдава се ръст при новоотпуснатите кредити и постепенно намаление на лихвените нива, констатират от Банкиране на дребно в УниКредит Булбанк. Общо отпуснатите през 2016 г. потребителски кредити от банките са в размер на 2 678 млн. лв. и 75,8 млн. евро.

Кредитите обикновено се теглят за покриване на по-големи разходи за домакинството - ремонт, закупуване на автомобил, доплащане на недвижим имот или рефинансиране на задължения в други банки с цел обединяване на вноските, показват наблюденията на експертите.

Предлагането на все повече продукти за рефинансиране с цел обединение на текущи задължения се превръща в тенденция на пазара на потребителски кредити. Това не е случайно и отговаря на все по-голямото търсене от страна на потребителите. Клиентите търсят оферти за рефинансиране с цел да обединят задълженията си и да заплащат една вместо няколко месечни вноски (често пъти в различни банки или финансови институции), както и заради по-добрите ценови условия, които могат да получат със специалните оферти, ако рефинансират или обединят задълженията си.

Друга причина за търсене на потребителски кредит е доплащане на покупка на недвижим имот. Раздвижването на пазара на имоти в последната година  засили търсенето за възможности за допълнително финансиране.  Често пъти клиентите използват собствени средства за покупка на имот, като търсят потребителски кредит за доплащане или за посрещане на допълнителните разходи, свързани с покупката и последващ ремонт.

След бума на ипотеки през 2006 и 2007 г. и вследствие на регулативното изискване за тяхното подновяване на десетата година от подписване на договора, някои клиенти с малък остатъчен дълг избират да изтеглят потребителски кредит, с който да погасят предсрочно ипотечния. Това е възможно да се случи благодарение на високия максимален лимит за потребителски кредит в размер на 50 000 лв. Средната сума на потребителски кредит е около 8 000 лв., а средният срок 80 месеца. 60 % от клиентите, които кандидатстват за кредит, са между 30 и 50 год., т.е. в активна трудоспособна възраст.

Ключовите фактори, въз основа на които клиентите взимат решения за финансиране са както цената и нивото на обслужване, така и достъпността на продукта, лесната процедура по кандидатстване и времето, необходимо за сделката.

 „През 2017 г. ще се запази тенденцията за повишено предлагане и конкуренция между финансовите институции“ прогнозира Крум Алексиев. Атрактивните оферти с ясни и прозрачни условия в съчетание със стабилния трудов пазар ще запазят тренда на нарастване на кредитирането, като ще стимулират домакинствата за покупки на нови жилища. Очакванията са през 2017 година да се запази и тенденцията за бавно намаляване на лихвените проценти по потребителски и ипотечни кредити, като ще продължи да се увеличава дела на клиентите, които търсят рефинансиране за обединяване на задължения при по-добри условия.