fbpx Износът към трети страни се е увеличил | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Износът към трети страни се е увеличил

Износът към трети страни се е увеличил

С 11,1% се е увеличил износът на България за трети страни от януари до октомври 2012 г. спрямо съответния период на предходната година. Основните ни търговски партньори са Турция, Китай, Русия, Сърбия, Македония и САЩ, които формират над половината от износа за трети страни. През октомври експортът се е повишил с 22.7% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.5 млрд. лева. Данните да на Националния статистически институт.

Вносът на България от трети страни за първите десет месеца на 2012 г. се е увеличил с 12.8% спрямо съответния период на предходната година и е на стойност 17.3 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна.

През октомври 2012 г. вносът на България от трети страни нараства с 18.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.9 млрд. лева. През първите десет месеца на 2012 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 33.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 2.2%. През октомври 2012 г. общият износ е в размер на 3.6 млрд. лв. и се увеличава с 2.8% спрямо същия месец на предходната година.