fbpx Какво знаете за търговската тайна? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какво знаете за търговската тайна?

Какво знаете за търговската тайна?

 

Ако сте:
- професионалист по съответствието
- юрисконсулт или адвокат
- длъжностно лице за защита на данните или експерт по сигурност
- специалист по регулаторни въпроси
- административен директор
- мениджър с изпълнителни функции или собственик на бизнес

Регистрирайте се тук, за да се включите в събитието: http://bit.ly/2mcTk6L

⇥ В рамките на четири часа от вашето време ще получите:
ПОДГОТВЕНИ ЛИ СТЕ ДА ЗАЩИТИТЕ  ТЪРГОВСКИТЕ ТАЙНИ НА ВАШАТА КОМПАНИЯ?
• Запознаване с института на търговската тайна през призмата на новия Закон за търговската тайна от топ специалист по темата
• Възможни стъпки и процес за активиране и развитие на програма за защита на търговската тайна в компанията ви
• Практически съвети за защита на търговската тайна

ЧОВЕКЪТ В ЦЕНТЪРА - ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АНГАЖИРАЩИ ПРОГРАМИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
• Критичните фактори за успеха на вътрешни програми за съответствие - ясна комуникация, участие на лидерския екип, припознаване на необходимите знания и поддържането им в организацията, участие на засегнатите в организацията хора в процеса на дефиниране, докладване и управление на рискове.
• Комуникационни инструменти извън клишетата за ангажиране на вътрешните заинтересовани лица със специфичната материя на регулациите, касаещи вашия бизнес.
•Примери на активности за повишаване на емпатията, доверието и сътрудничеството между отделни екипи и хора за устойчивост и ефективност на вътрешните ви правила за съответствие

Регистрирайте се тук: http://bit.ly/2mcTk6L