fbpx Компас Инвест стартира услугата „Инвестирай от вкъщи“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Компас Инвест стартира услугата „Инвестирай от вкъщи“

Управляващото дружество Компас Инвест АД  въведе възможност за дистанционно закупуване на взаимни фондове или структуриране на  инвестиционни портфейли за физически лица чрез неприсъствена идентификация. Това ще позволи на всички инвеститори, които искат да се възползват от  текущите  пазарни цени на финансовите инструменти в настоящата пазарна ситуация,  да направят своята инвестиция, без да се налага да посещават офис на дружеството.

„С въвеждането на услугата „Инвестирай от вкъщи“, експертите на Компас Инвест осигуриха удобен начин за инвестиране чрез т.нар. неприсъствена идентификация с цел да улесним нашите клиенти, особено тези извън столицата, като им дадем възможност да закупят дял във взаимен фонд, инвестиционен портфейл или да учредят спестовен план, без да се налага да посещават офис“, коментира Драгомир Великов, Главен инвестиционен мениджър на управляващото дружество. „Пазарната корекция в настоящата криза, може да се окаже отлична  възможност за доходност за следващите 10 години и ние искаме да осигурим на инвеститорите начин лесно и удобно да направят своите инвестиции с по-дългосрочен хоризонт“, допълни той.

Възможността за дистанционно записване на дялове е в унисон и с мерките за неразпространение на корона вируса, а идентификацията се осъществява в няколко лесни стъпки: управляващото дружество и клиентът уговарят електронния подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/; клиентът предоставя удостоверение за банкова сметка и изпраща локализация от мобилния си телефон. Всички необходими документи за закупуване на дялове или инвестиционен портфейл се подписват от инвеститора електронно чрез уговорения с управляващото дружество електронен подпис и се разменят електронно.