Износът към трети страни се увеличава

Износът към трети страни се увеличава

Износът на България за трети страни се е увеличил с 48.6% през периода януари - април 2011 г. спрямо съответния период на предходната година и надвишава 4.9 млрд. лева по данни от НСИ. Основните партньори са Турция, Сърбия, Русия, Република Македония и Китай, които формират 48,2% от износа за трети страни. Значително нараства износът за ЮАР, Индия и Канада. Спад е отчетен при износа за Сирия, Перу, Сингапур, Обединените арабски емирства, Иран, Индонезия и Албания.

През април 2011 г. износът за трети страни нараства с 31,3% спрямо същия месец на предходната година. Заедно с това вносът на България от трети страни се е увеличил с 31,6%. Най-голям ръст бележи вносът от Казахстан, Обединените арабски емирства, ЮАР, Сингапур, Египет и Албания. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Перу и Канада.

Само през април 2011 г. вносът от трети страни се увеличава с 13,8% спрямо същия месец на предходната година и достига близо 1.6 млрд. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - април 2011 г. е отрицателно и достига 762.2 млн. лева. През април 2011 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и достига 298.6 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти”, „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” . Спад се наблюдава при износа от сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” .

При вноса от трети страни най-голям ръст е отчетен в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а най-нисък - в сектор „Необработени сурови материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” .

През периода януари - април 2011 г. са изнесени стоки общо за 12.5 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се е увеличил с 50.4%. Внесените стоки общо са за 13,5 млрд. лв. (по цени CIF) или с 27,4% повече спрямо същия период на предходната година.

 

Facebook коментари