fbpx Кредитния рейтинг на България ще остане стабилен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кредитния рейтинг на България ще остане стабилен

Основните рискове за страната са свързани със слабия икономически растеж (прогноза е за 1,5% догодина), високия външен дълг, ниската покупателна способност и политическата нестабилност. Това коментира Ричард Хънтър, Управляващ директор на FITCH RATINGS по време на Четвъртата годишна конференция за Управление на кредитния риск, организирана от ICAP Bulgaria.

Професор Джордж Христодулакис от своя страна подчерта, че управлението на кредитния риск на компаниите е пряко свързано с управлението на ликвидността, както и че важна стъпка е контрола на кредитните лимити, експозицията и възможността от фалит на контрагентите. Подчерта нуждата от девирсифициране на източниците на финансиран. Специалистите коментираха, че има очакване, че възстановяването на глобалната икономика ще се забави, но въпреки пазарната несигурност не се очаква разместване на кредитния рейтинг на България.