Потребяваме повече ресурси отколкото има на Земята

Според нов доклад на международната природозащитна организация WWF България консумира 1,8 пъти повече ресурси от наличното. В ЕС живее само 7% от световното население, но то използва два пъти повече ресурси от средното за света. Четири от държавите в ЕС – Дания, Белгия, Естония и Ирландия – са сред 10-те най-големи екологични потребители.

Според доклада, ако всеки човек по света живее като средния гражданин на ЕС, ще са ни необходими 2,8 планети, за да получаваме необходимите природни ресурси.

В същото време докладът показва напредък във възстановяването на популациите на някои европейски видове, главно заради усилията за опазване на природата и контрола върху отпадъците през последните десетилетия. Но пък в тропическите страни сладководните организми са намалели с близо 70% за последните 30 години - спад, какъвто не се среща при нито един друг вид.

От 1966 г. насам светът консумира повече ресурси, отколкото планетата и природата могат да предоставят и въпроизведат. В момента черпим ресурси все едно разполагаме с 1,5 планети Земя. Средният американец потребява като че ли имаме 4,5 планети. Ако продължаваме така, през 2030 г. потреблението в света ще е вече колкото за две планети Земя.
 

Facebook comments