fbpx Мерки срещу наводненията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мерки срещу наводненията

Мерки срещу наводненията

Коалицията „За да остане природа в България” предлага 5 мерки срещу щетите от наводнения,които биха предотвратили трагичната ситуация която стана в с. Бисер.Според тях
контролираните наводнения ще поемат високите води и ще предотвратяват наводненията надолу по течението в населените места. Дигите трябва да са в изрядно състояние около населените места, но биха могли да бъдат премахвани между реката и влажните зони или премествани на по-голямо разстояние от реката. Възстановяване на старите речни корита и крайречната растителност ще намалява скоростта на течението. Нужно е да се изяснясни собствеността на всички язовири, премахване на рисковите язовири и други рискови хидротехнически съоръжения. Друга мярка е създаване на карта на риска от наводнения и забрана на строителството в речните корита. Не напоследно място е опазване и възстановяване на естествените гори във водосборните басейни на реките, които не само намаляват повърхностния воден отток, който предизвиква наводнения, но и осигуряват значителни количества вода, даже и в периоди на суша, които ще са по-чести и продължителни в резултат на климатичните промени.

Facebook коментари