fbpx Младежката безработица ще спада бавно в развитите икономики | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Младежката безработица ще спада бавно в развитите икономики

Младежката безработица ще спада бавно в развитите икономики

Близо 70% от младите хора, анкетирани в България и Сърбия, искат да стартират собствен бизнес, но 40% от тях изтъкват липсата на първоначален капитал като основна пречка, според проучване на фондация „Каузи”. 74% от българските младежи имат готова предприемаческа идея, а 16% в момента разработват такава.

Новите прогнози в доклад на Международната организация на труда сочат, че в развитите икономики младежката безработица постепенно ще спада от 17,5 % през 2013 г., достигайки 15,6 % през 2017 г. Това е далеч от 12,5-те %, регистрирани през 2007 г., преди началото на кризата. Световната икономическа криза е засегнала особено силно нискоквалифицираните работници и значително е увеличила броя на безработните младежи. Прогнозите за България, направени от Европейския център за продължаващо обучение сочат, че до 2020 г. в страната се очаква драматичен спад с 35% на работните места за гражданите без квалификация или с ниска квалификация спрямо 2010 година. Младежите до 29 години представляват 22,8% от състава на работната сила в България. Според данни на НСИ за 2012 на национално ниво коефициентът на безработица е 12,3%, от тях на възраст между 15 и 24 г. – 28,1% (69 700 души), а от 25-34– 13,8% (108 900 души).

Особено засилени са тези проблеми при младежите с увреждания: голям процент от тях са полуграмотни, което води и до 90% младежка безработица сред тях, според изследванията на фондация „Каузи“. В резултат на съществуващата образователна система болшинството от младите хора с увреждания имат по-скоро консуматорско отношение, притежават недостатъчно изградени трудови и социални умения. Изследванията показват, че са слабо информирани и незаинтересовани относно държавните политики и европейските програми за насърчаване на младежката заетост и предприемачество.