fbpx Младите предприемачи от Start It Smart се разширяват | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Младите предприемачи от Start It Smart се разширяват

Най-големият клуб по предприемачество в България Start It Smart започна работа върху проект наречен Start It Smart | Social Franchise. Проектът представлява мултиплициране на целия модел на клуба, който се предоставя на активни млади хора в различни градове в България, а целта е да изиграе ролята на мултипликатор на вече успешно функциониращата система от дейности на организацията в София.

“През последните месеци от комуникацията със средата се появи нова тенденция. Тенденция за необходимост от развитие на предприемаческата среда не само в София, но и в други градове.“ - казва Павлина Дешева – лидер на проекта Start It Smart | Social Franchise. „Освен това вярваме, че изразът “предприемаческа среда в България” не се свежда само до предприемаческата среда в София. А българската стартъп екосистема в никакъв случай не се ограничава единствено до района на столицата. В много други градове съществуват добри условия за създаване или за развитие на подобна среда.”

Към началото на 2014 г. от Start It Smart имат два успешни проекта – Start It Smart | Ruse, които работят в тясна връзка с Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Start It Smart | Burgas. В момента от клуба преговарят активно с още няколко града в и извън България.

Задължително условие за създаване на клуб в даден град е хората зад локалната организация да са наистина подходящите активни млади хора с морални ценности, мотивация и възможност да движат локалната организация. Според Start It Smart основните ползи от създаването на локални клубове в страната са:

- Формирането на солиден и подкрепящ се екип от активни хора, които се уважават и подкрепят в това да стартират проекти, да развиват бизнесите си и да споделят помежду си специфични знания.

- Развитие на предприемаческа екосистема, чрез вдъхновяването на млади хора и подкрепяйки ги да развият своите стартъпи, разпространявайки предприемачеството и стимулирайки споделянето на идеи и know-how.

- Достъп до влиятелна мрежа от интернационални контакти, срещи с успели предприемачи, формиране на лидери в локалната предприемаческа екосистема.

- Бранд и подкрепа предоставени от Start It Smart. Предоставят се структурата и търговската марка на Start It Smart и подкрепа в изграждането на аудитория, намирането на партньори, ментори и спонсори. Даване на know-how на новите създатели, чрез тясна връзка с клуба в София.