fbpx Мобилна, фиксирана и компютърна телефония в едно | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мобилна, фиксирана и компютърна телефония в едно

Мобилна, фиксирана и компютърна телефония в едно

За първи път е възможна пълна интеграция на мобилна, фиксирана и компютърна телефония при крайния потребител. Решението е разработено от Kapsch CarrierCom, един от водещите системни иноватори и Мобилком Австрия. Фиксираният, мобилният и компютърният телефон могат да звънят едновременно или по желание със забавяне, за да се гарантира, че никое повикване няма да бъде пропуснато. По този начин всеки служител може лесно да бъде открит чрез избиране само на един номер, има обща гласова поща за фиксирания и мобилния си телефон и има достъп до централна директория на всички телефони.
Решението позволява и интеграцията на факс апарат. Системата може да бъде изградена изцяло по поръчка на клиента, така че да отговаря изцяло на конкретни нужди. Мрежовият администратор може по всяко време централно да деактивира или активира оборудването и функциите за краен потребител или за цялата компания. Интеграцията на различните комуникационни инструменти увеличава производителността и води до значително намаляване на разходите.